Yhteistilatoimikunta

Asukastalon toiminasta päättää yhteistilatoimikunta, johon kuuluu edustaja kustakin sopimusyhtiöstä. Se kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Päätettäviä asioita ovat mm:
– käyttömaksut ja muut budjettiasiat yhteisten tilojen osalta
– asukkaiden yhteisten tapahtumien järjestäminen tai koordinointi
– säännölliset viikkovuorot
– kaikkien yhteisten tilojen yleiset käyttöperiaatteet
– tilan puhtaanapitokäytännöt
– tilan kunnossapito
– ulkopuolinen tilankäyttö (muut kuin sopimusyhtiöt)

Kullakin yhteistilatoimikunnan jäsenellä on oikeus yhteen maksuttomaan tilavaraukseen vuodessa.


Toimikunnan jäsenet 2020:

Puheenjohtaja (isännöitsijä):
Yrjö Gorski, SKH

Jalavalehto:
Timo Lehesvuori

Lehtokaunokki:
Mikko Blomroos
Oskari Träskelin (varalla)

Lemmikkilehto:
Pia Vuorikoski
Mirja Aittamo (varalla)

Lehto-Orvokki:
Tuomas Mäkelä

Pähkinälehto:

Raija Ojanen
Pekka Ruuskanen (varalla)

Vaahteralehto:
Tuuli Somerma
Kaisa Lahti (varalla)

Jaa kavereille